Zagadnienie 1 z 8
W trakcie

Czym jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolnym poufnym spotkaniem zwaśnionych stron. 

Jej celem jest porozumienie osób będących w konflikcie, osiągane przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, który wspiera strony w znalezieniu zadawalającego i akceptowanego rozwiązania.