Zagadnienie 4 z 8
W trakcie

Przebieg mediacji

ETAPY PROCESU MEDIACJIZadośćuczynie w mediacji to coś więcej niż naprawienie szkody.

Ma za zadanie złagodzić negatywne przeżycia, których nie da się zrekompensować poprzez naprawienie szkody, np. sposobem naprawienia szkody jest odkupienie połamanego w złości długopisu, ale zadośćuczynieniem mogą być przeprosiny w obecności innych osób.