Zagadnienie 5 z 15
W trakcie

Co zamiast zakazów i nakazów?

W rodzicielskiej świadomej drodze ważne jest, aby wiedzieć, dlaczego chcesz stawiać dziecku granice i jakie stosujesz komunikaty.

Czy odnosisz się do ogólnych prawd i reguł czy mówisz bardziej o sobie i swoich pragnieniach, obawach. Zwróć uwagę, że

kiedy odnosisz się do swojego dziecka ze swojej osobistej perspektywy, mówisz o uczuciach, o wewnętrznych rozterkach budujesz z nim relację, pokazujesz siebie jako autentycznego rodzica.

Działasz na rzecz wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

Sprawdź, jakich słów używasz kiedy chcesz zaznaczyć jakieś granice:


Te zdania są punktem wyjścia do rozmowy z dzieckiem i empatycznego dialogu, w którym możesz poznać perspektywę dziecka i wspólnie poszukać rozwiązania sytuacji.