Zagadnienie 3 z 15
W trakcie

Czym są granice

Granice są związane z obszarami ludzkiej natury, których uczymy się chronić w kontakcie z innymi ludźmi już od najmłodszych lat. To, w jaki sposób traktujemy prawo dziecko do ochrony tych obszarów, ma wpływ na to jak w relacjach z innymi ludźmi będzie je traktował i jak będzie traktować granice innych ludzi.

Dzieci uczą się jak, dbać o swoje granice i uwzględniać granice innych najbardziej poprzez to jak rodzice respektują ich granice i mówią o swoich.

Dzieci mogą komunikować przekraczanie ich granic w poszczególnych obszarach, jeśli:
Ciało – nikt nie może mnie dotknąć, jeśli sobie tego nie życzę.
Emocje – nikt nie może mi powiedzieć co mam czuć, czego nie mam czuć, które emocje są dobre a które złe.
Decyzje – to ja decyduję o tym co robię i nikt nie może mnie do niczego zmusić.
Opinie – ja decyduję jak oceniam to co mnie otacza, co myślę o koledze, który zabrał mi zabawkę.
Godność – to granica dotycząca mojej osoby, ocen moich cech, mojego charakteru. To ja mam prawo
mówić o tym jaki jestem.
Własność – dotyczy przedmiotów i przestrzeni, które do mnie należą.