Zagadnienie 9 z 15
W trakcie

Współzależność rodzica i dziecka

Jesteśmy od siebie zależni i wpływamy na siebie nawzajem. Wybory jednych wpływają na życie tych drugich.

Rodzice wpływają na dzieci, dzieci na rodziców już od pierwszych chwil odkąd pojawią się na świecie. Jest zatem oczywiste, że działania jednych wpływają na innych, na otoczenie, na środowisko. Współzależność wiąże się również z szacunkiem i uwzględnieniem innych osób na równi ze mną samym. Uwzględnianie potrzeb dzieci wiąże się z ich dostrzeżeniem, nazwaniem, uznaniem ich ważności i jeśli to możliwe spełnieniem jeśli warunki na to pozwalają.

Gdzie jest Twój wpływ w procesie komunikowania własnych granic:

  1. Możesz zastanowić się przed rozmową z jaką intencją chcesz się wypowiedzieć (Chcę zachęcić dzieci do współpracy. Chcę spokoju, źle się czuję. Chcę zatrzymać niebezpieczne zachowanie dziecka. Chcę zadbać o zdrowie dziecka)
  2. Możesz zwrócić uwagę na słowa, które wypowiadasz, czy odzwierciedlają one Twoją intencję?
  3. Możesz zwrócić uwagę na gesty, mimikę, ton głosu – jak wpływają na skuteczność komunikacji, czy sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu?
  4. Czy mam otwartą postawę, żeby usłyszeć dziecięce NIE i stojące za tym potrzeby?
  5. Czy jestem gotowy do dialogu czy chce przeforsować swoje zdanie?
  6. Czy używam języka osobistego, neutralnych obserwacji, mówię o swoich uczuciach i potrzebach, formułuje prośby?

Świadomość miejsca, z którego chcesz określać granice ma ogromny wpływ na to co wydarzy się później. Dzieci chętniej współpracują jeśli mają poczucie, że dorośli widzą ich perspektywę, szanują ją i szanują wewnętrzne przeżycia dziecka: uczucia i pragnienia).


Sprawdź, czy pamiętasz

Quiz 1 z 1

Współzależność rodzica i dziecka