Zagadnienie 1 z 14
W trakcie

Czym jest współpraca?

Do prawdziwego współdziałania dochodzi wówczas, kiedy obie strony mają pewność, że ich potrzeby i wartości zostaną uszanowane.

Marshall B. Rosenberg

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zachęcić dziecko do współpracy najpierw możemy odwrócić pytanie i zapytać siebie, co mogę zrobić aby moja współpraca z dzieckiem była satysfakcjonująca dla nas obojga?

Przyjmijmy, że nasze potrzeby mogą być zwyczajnie inne niż potrzeby naszego dziecka w tym samym momencie.

Standardowym przykładem jest tzw. „bałagan”. Naszą potrzebą może być w tym momencie ład i harmonia a dziecka zabawa czy odpoczynek. Gdy uświadomimy sobie, że możemy naszą potrzebę ładu i harmonii zaspokoić na wiele różnych sposobów, a nie koniecznie nakłaniając dziecko do posprzątania, możemy odkryć, że naszą potrzebą nie jest ład a współdziałanie i troska o dziecko.

My: Pragniemy, aby nasze dziecko dobrze czuło się w swoim pokoju, nauczyło się dbać o ład i harmonię, bo mamy przekonanie, że to będzie mu niezbędne w jego dorosłym życiu.

Dziecko natomiast nie ma tak dalekiej perspektywy czasowej i rozwija się tu i teraz, i nasza relacja także funkcjonuje w czasie teraźniejszym.

Jako dorośli mamy tendencję, odnosząc się do swoich doświadczeń i mądrości, przewidywać, co jest najlepsze dla naszego dziecka. A to założenie może być po prostu mylne.

Zarówno dorosły jak i dziecko doskonale wiedzą, co jest dla niego najlepsze w danym momencie. Dzieciom jednak jest to trudniej nazwać i wyrazić bez naszej pomocy, a także uświadomić sobie, że potrzebują pomocy i o nią poprosić.

To, na czym możemy się skoncentrować, to wsparcie w odkrywaniu potrzeb i nazywanie uczuć, które są o tym informacją. Potrzebujemy więc narzędzi aby samemu uzyskać biegłość w nazywaniu swoich uczuć i potrzeb oraz artykułowaniu konkretnych próśb.

Quiz 1 z 1

Czym jest współpraca?