Zagadnienie 3 z 14
W trakcie

Drogowskazy współpracującej rodziny

Potrzeby to coś, co łączy wszystkich ludzi na świecie, bez względu na ich wiek, pochodzenie, status majątkowy, emocjonalność, religię, kulturę… Każdy człowiek na całym świecie współdzieli te same potrzeby.

To uniwersalne jakości, które są naszą wewnętrzną motywacją, napędzają nas, pokazują życie i które staramy się zaspokoić naszymi działaniami.

I dzieci i dorośli dążą do zaspokajania tych uniwersalnych wspólnych potrzeb.

Jeśli przyjmiemy, że każdy człowiek na świecie działa w celu zaspokojenia swoich potrzeb to w tym sensie prawdą jest, że każdy człowiek na świecie jest dobry. Ma w sobie cel zaspokajania potrzeb, pięknych wartości,
co do których wszyscy się zgadzamy. Owszem, zdarza się, że ktoś kogoś krzywdzi, robi coś, co uznajemy za złe, sprzeczne z prawem albo naszą społeczną umową.

Warto na działania naszych dzieci spojrzeć z życzliwością i poszukać razem z nimi innych sposobów na zaspokajanie swoich potrzeb, tak aby brać pod uwagę potrzeby innych.


Uniwersalne ludzkie potrzeby

związane z fizycznością:związane z wolnością:związane z sobą samym:
snudecydowaniaintegralności
odpoczynkuautonomiikompetencji
jedzenia i piciabycia branym pod uwagęwłasnej wartości
powietrzawolności, własnych marzeń, bezpieczeństwazaufania do siebie
związane z innymi ludźmi:z pięknem świata:
szacunku, wsparciaporządku świata
bliskości, współpracyzabawy
relacji, bycia widzianymhumoru
kontaktu, bycia rozumianympiękna, komfortu.

Choć czasami zdają się zależeć od innych ludzi i od zewnętrznych zdarzeń, to warto kierować uwagę na to, jak sami o nie dbamy.

Potrzeby zmieniają się chwila po chwili i choć mamy jeden, stały zbiór potrzeb, to jednak zmieniają się one niemal w każdej chwili – niektóre są aktywne teraz, inne za chwilę, a niektóre mogą być uśpione latami.


Uczucia

Uczucia są wskaźnikiem stopnia zaspokojenia potrzeb.

Niektóre uczucia takie jak:
zadowolony, radosny, pełen energii, pogodny, spokojny, rozbawiony, wzruszony, wdzięczny

informują nas o tym, że potrzeby są zaspokojone.


Inne, takie jak:
wściekły, markotny, bez energii, znudzony, zasmucony, rozgoryczony, rozczarowany, zgorzkniały, zaskoczony, zawiedziony, przestraszony, zmartwiony, przerażony, spanikowany, zaniepokojony, roztrzęsiony

sygnalizują, że potrzeby nie są zaspokojone.


Ludzie chętnie współpracują, kiedy mają wybór.


Quiz 1 z 1

Drogowskazy współpracującej rodziny