Zagadnienie 5 z 14
W trakcie

Plan na współdziałanie przy rozwiązywaniu problemu

Wyróżniamy 3 etapy rozwiązywania problemu

Kiedy rozwiązanie zostanie wypracowane, to można je wdrażać w życie. Oczywiście zdarza się, że pierwsze rozwiązanie nie jest tym najlepszym. Po kilku dniach widzimy, że nie spełnia swojej roli, bądź któraś ze stron ma trudność z realizacją ustaleń. Najważniejsze to się nie zniechęcać. Wtedy wracamy do rozmowy i próbujemy znaleźć nowy sposób działania.

Z początku możesz mieć wrażenie utraty kontroli nad swoim dzieckiem, co jest złudne, bo poczucie dotychczasowej kontroli było złudne.

Rozwiązywanie problemów przez współdziałanie zdejmie z ciebie ciężar odpowiedzialności za dostarczanie twojemu dziecku natychmiastowych rozwiązań wszystkich problemów, a dla niego będzie bezcenną lekcją podejmowania decyzji na przyszłość.

Quiz 1 z 1

Plan na współdziałanie przy rozwiązywaniu problemu