Interaktywne filmy edukacyjne

1. Nazywanie uczuć i potrzeb

2. Rozwiązywanie konfliktów

3. Bariery komunikacyjne

4. Wspólne plany i indywidualne potrzeby

5. Współpraca w duchu NVC