Szkolenia dla nauczycieli

Komunikacja bez przemocy

3 Zagadnienia

NVC – nauczyciele szkolni – podstawowy

0% ukończone
0/45 Etapy(ów)
6 Zagadnienia

NVC – nauczyciele szkolni – rozszerzony

0% ukończone
0/82 Etapy(ów)
6 Zagadnienia

NVC – nauczyciele przedszkolni – rozszerzony

0% ukończone
0/88 Etapy(ów)

Mediacje