Szkolenia dla nauczycieli

Komunikacja bez przemocy

0 komentarzyZagadnienia

NVC – nauczyciele szkolni (4-8) – podstawowy

0% ukończone
0/0 Steps
0 komentarzyZagadnienia

NVC – nauczyciele szkolni – podstawowy

0% ukończone
0/0 Steps
0 komentarzyZagadnienia

NVC – nauczyciele szkolni – rozszerzony

0% ukończone
0/0 Steps
0 komentarzyZagadnienia

NVC – nauczyciele przedszkolni – podstawowy

0% ukończone
0/0 Steps
0 komentarzyZagadnienia

NVC – nauczyciele przedszkolni – rozszerzony

0% ukończone
0/0 Steps

Mediacje