Szkolenia dla dyrektorów szkół

Komunikacja bez przemocy

0 komentarzyZagadnienia

NVC – dyrektorzy szkolni – podstawowy

0% ukończone
0/0 Etapów
0 komentarzyZagadnienia

NVC – dyrektorzy szkolni – rozszerzony

0% ukończone
0/0 Etapów
0 komentarzyZagadnienia

NVC – dyrektorzy przedszkolni – rozszerzony

0% ukończone
0/0 Etapów

Mediacje