Zagadnienie 7 z 7
W trakcie

Dekalog rozwiązywania problemów

1. Przyjmuj aktywną postawę wobec problemów. Nie chowaj głowy w piasek. Nie bądź jak struś. Bądź jak sowa. Szukaj najlepszych rozwiązań.


2. Stając przed problemem, staraj się poszukać pomocy w swoim otoczeniu. Postaraj się dostarczyć rozmówcom jak najwięcej informacji na temat swojej sytuacji.

3. Określ dokładnie, w czym jest problem.

4. Pracując nad rozwiązaniem w grupie, staraj się być otwartym na różne pomysły.

5. Dawajcie sobie czas na eksperymentowanie i różne „dziwne” próby.

6. Bądź otwarty na krytykę, a swoje pomysły sprawdzaj i oceniaj efekty.

7. Wybieraj współpracę zamiast rywalizacji. Traktuj innych ludzi jako cenne źródło informacji oraz zapraszaj ich do wspólnego działania.

8. Szukając rozwiązań, stawiaj na jakość, nie na szybkość.

9. Wykorzystuj MAPĘ PROBLEMU i tabelę do oceny rozwiązań.

10. Jeśli zastosowałeś jakieś rozwiązanie – poddaj je ponownej ocenie i wyciągnij wnioski na przyszłość.