Zagadnienie 7 z 8
W trakcie

Szkolny Klub Mediatora

Szkolny Klub mediatora to miejsce w szkole, gdzie prowadzone są mediacje dotyczące konfliktów szkolnych. Osobami, które prowadzą te mediacje, są odpowiednio przeszkoleni uczniowie, którzy cieszą się zaufaniem kolegów. Mediacje takie są prowadzone pod nadzorem dorosłego mediatora, po to, by wspierał uczniów w efektywnym rozwiązywaniu konfliktów i dbał o ich bezpieczeństwo (np. aby nikt się nie pobił, nikt nikomu nie ubliżał, aby rozmowa przebiegała w dobrej atmosferze).

Mediacja w szkole – najważniejsze pojęcia:
mediator rówieśniczy – uczeń cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród rówieśników i nauczycieli, przeszkolony w zakresie mediacji rówieśniczych. 
Szkolny Klub Mediatorów (SKM) – zespół mediatorów rówieśniczych, konfliktów rówieśniczych i szkolnych mający siedzibę i działający na terenie szkoły.
Opiekun Szkolnego Klubu Mediatorów  – mediator konfliktów rówieśniczych i edukator mediatorów rówieśniczych, osoba koordynująca działalność mediacyjną w szkole.

Co zyskują uczestnicy konfliktu dzięki SKM

Co dla pokrzywdzonego ?

– Osoba pokrzywdzona uczy się odpowiedzialności za swoje chęci, pragnienia, zachowania. Nie „chowa się” za plecami osoby trzeciej (nauczyciela, czy kolegi), składając na nich odpowiedzialność za rozstrzygnięcie sprawy.

– Sama podejmuje decyzję w jaki sposób krzywda, której doznała, może zostać naprawiona i jakiego zadośćuczynienia potrzebuje.

Co dla sprawcy ?

– Osoba, która popełniła czyn uznany za naganny, musi naprawić krzywdę, szkodę, którą tym czynem wyrządziła drugiej stronie. Również to ona jest odpowiedzialna za poszukiwanie propozycji rozwiązania – sposobu zadośćuczynienia.

– Nie czeka na wymierzenie kary, którą najczęściej uzna za „niesprawiedliwość”, tylko przy wsparciu mediatora próbuje znaleźć sposób, aby zadośćuczynić lub naprawić krzywdę.

W trakcie mediacji obie strony mają szansę:

– uzmysłowić sobie, dlaczego do takiego zdarzenia doszło,

– poznać swoje wzajemne intencje zrozumieć sposób widzenia danej sytuacji przez drugą stronę, co nie oznacza jego akceptacji i przyznania racji drugiej stronie.