Zagadnienie 4 z 9
W trakcie

Przyczyny konfliktu

Sięgnij do swoich doświadczeń szkolnych. Na pewno obserwowałeś konflikty i różne ich zakończenie lub o nich słyszałeś.

Przygotuj opracowanie na temat przyczyn konfliktu na podstawie swojego doświadczenia.

Quiz 1 z 1

Przyczyny konfliktu