Zagadnienie 1 z 9
W trakcie

Wprowadzenie

Konflikt tak jak trudne emocje typu złość czy gniew, nie jest sam w sobie niczym złym, dopiero nasz sposób reakcji na taką sytuację może przynieść pozytywne lub negatywne skutki.

Można nauczyć się rozwiązywać konflikty, biorąc pod uwagę oczekiwania wszystkich uczestników sporu albo narzucać swój sposób rozstrzygnięcia – często poprzez przemoc fizyczną.

Konflikt jest tylko wtedy destrukcyjny, gdy sposób podejścia do niego jest agresywny, niosący cierpienie i poczucie krzywdy. Jeśli jest rozwiązywany, może być czynnikiem tworzącym zmiany, ma szanse stać się wydarzeniem pozytywnym i funkcjonalnym.

Mediacja odwraca spiralę konfliktu!


Konflikt jako naturalna rzecz

Konflikty trzeba poznać i nauczyć się sobie z nimi radzić.

Każdy ma wybór:

  • może zachować się agresywnie,
  • może się wycofać,
  • może konflikt rozwiązać.

Warto ćwiczyć umiejętność rozwiązywania konfliktów na drodze rozmowy i dialogu, aby w trudnej sytuacji móc wybrać, co się bardziej opłaca.