Zagadnienie 5 z 9
W trakcie

Przyczyny konfliktu – omówienie

Przyczyny konfliktu mogą być różnorodne. Najczęściej wynikają one z:

  • różnic w systemie wartości lub przekonań,
  • niewiedzy, braku tolerancji,
  • nieścisłych lub nieaktualnych informacji,
  • niewłaściwej reakcji na konkretne wydarzenie,
  • braku umiejętności właściwego komunikowania się z innymi,
  • manipulacji  osób trzecich (np. w grupie rówieśniczej lider chce skłócić kolegów i przekazuje nieprawdziwe, przeinterpretowane informacje).

Czy wiesz, że:

Konflikt rozumiany jako proces, jest bardzo często spostrzegany jako zjawisko negatywne. Często towarzyszą mu silne emocje i niewłaściwa, toksyczna komunikacja.