Zagadnienie 1 z 15
W trakcie

Wychowanie czy towarzyszenie?

Wychowywanie – świadomie organizowana działalność, oparta na stosunku wychowawczym między dzieckiem a rodzicem, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości dziecka.

Zmiany te obejmują zarówno:

  • stronę poznawczo–instrumentalną, związaną z poznaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią;
  • stronę emocjonalno – motywacyjną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu wartości i celu życia.
w szerokim znaczeniuw znaczeniu węższym
wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawyoddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu dziecka

Towarzyszenie w rozwoju – koncepcja wychowania usytuowana w niedyrektywnym nurcie myślenia o nim. Nie przewiduje gotowej drogi, jaką ma przebyć dziecko

.

Rodzic pokazuje kierunek działania zgodny ze swoimi wartościami, jest zainteresowany perspektywą dziecka i dopasowuje swoje działania do potrzeb dziecka, biorąc pod uwagę możliwości.

Typ dziecko – przewodnik, łącznik ze światem, który jest na tyle blisko, by go wspierać, na tyle daleko, by nie przeszkadzać. Koncepcja towarzyszenia zwraca uwagę na proces, na to, co dzieje się pomiędzy dzieckiem i dorosłym (aktywność, działanie, przeżywanie, doświadczanie, stawanie się).

Dziecko to osoba współuczestnicząca w budowaniu relacji poprzez swoje kompetencje, wymagająca poznania i poznająca. W toku towarzyszenia podkreślana jest samodzielność dziecka, jego ciekawość, odkrywanie trudności i ich przekraczanie przy wsparciu rodzica, uznanie przez rodzica prawa do własnych wyborów, decyzji, własnej aktywności dziecka.

Quiz 1 z 1

Wychowanie czy towarzyszenie?